• Päätös julkaistu 14.01.2021
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus, Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristösihteeri on tehnyt alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  15.1.2021

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston (Juvantie 13, 51900 Juva) asiointipisteessä. Lisätietoja ymp.sihteeri, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää.  Muutoksenhaun viimeinen päivä on 15.2.2021, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.                

Päätös/Hakija: 
§ 2/ Pohjois-Savon ELY-keskus/liikennevastuualue

Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee rn:o/osoite:
Juva, Ollikkala, Vihotunpuron kallioalue 8:22-tila.

Lupa/Toimenpiteen laatu: 
Kalliokiviaineksen ottamisen pieni laajentaminen vanhalla alueella. Ottamismäärä on noin 25 000 kiintokuutiometriä. Kivimäärä otetaan todennäköisesti vuoden 2021 aikana käytettäväksi valtatien 5 työmaahan.

JUVAN KUNTA