• Päätös julkaistu 03.12.2021
 • Kuulutus

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään 13.12.2021 klo 15.00 kunnanvaltuuston istuntosalissa

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
 4. Sidonnaisuudet 2021
 5. Lisämääräraha investointeihin / kampuksen kalustaminen
 6. Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2021 talousarvioon perusturvapalveluihin
 7. Kummunmäen päiväkodin myynti
 8. Juvan kunnan strategia 2022 - 2025
 9. Juvan kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024
 10. Valtuustoaloitteet

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta paikan päällä tai kunnan YouTube-kanavan kautta.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille 16.12.2021.

Juvalla 8.12.2021
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja