• Päätös julkaistu 09.02.2022
 • Kuulutus

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään 14.2.2022 klo 18.00 kunnanvaltuuston istuntosalissa

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
 4. Hallintosäännön § 145 muuttaminen
 5. Äänestysaluejaon muuttaminen
 6. Juvan kunnan rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteet
 7. Juvan kunnan konserniohje
 8. Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Toni Tuomi
 9. Kunnan selvitys hyvinvointialueelle
 10. Juvan kunnan strategia 2022 – 2025
 11. Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoukset kevätkaudella 2022
 12. Valtuustoaloitteet 14.2.2022

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta kunnan YouTube-kanavan kautta.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille 17.2.2022.

Juvalla 9.2.2022
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja