• Päätös julkaistu 10.11.2020
 • Kuulutus

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 16.11.2020 klo 18.00 alkaen

Kokous pidetään kunnanviraston 3. kerroksen kunnanvaltuuston istuntosalissa (Juvantie 13). Kokous on avoin yleisölle.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen järjestäytyminen
 2. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
 3. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
 4. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021
 5. Investointimäärärahan kohdennuksen muutos / Vesi- ja viemärilaitos
 6. Lisämääräraha Valtatie 5 rakentaminen Nuutilanmäki-Vehmaa
 7. Koy Lammentaustan kunnalta saamien lainojen lyhennysten ja korkojen lykkääminen
 8. Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
 9. Havumaja-kiinteistön ostotarjoukset
 10. Ostotarjous tiloista Nahkatehdas R:No 178-439-2-131 ja Suorakolmio R:No 178-439-2-129
 11. Pappilanjoen luonnonsuojelualueen kunnostus
 12. Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valitseminen
 13. Hallintopalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 14. Ympäristöterveydenhuollon toimialan tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 15. Maaseutu- ja lomatoimen palveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 16. Perusturvapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 17. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 18. Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 19. Ympäristöpalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020
 20. Teknisten palveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2020


​Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 19.11.2020 klo 12.00 - 15.00.

Juvalla 10.11.2020
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja