• Päätös julkaistu 23.03.2021
  • Kuulutus

Juvan uimarantaluettelo 2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) 4 § 1 mom mukaisesti Juvan kunnan uimarantaluettelo on uimakaudella 2021 seuraava:

Jukajärven uimaranta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) 4 § 1 mom mukaisesti Juvan kunnan uimarantaluettelo on uimakaudella 2021 seuraava:

Karihiekan uimaranta
Hatsolan uimaranta
Siikakosken uimaranta
Tuhkalan uimaranta

Tämä uimarantaluettelo asetetaan yleisön nähtäville kunnan viral-liselle ilmoitustaululle.
Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia tai huomautuksia täs-tä uimarantaluettelosta 7.5.2021 mennessä. 
Ehdotukset ja huomautukset tulee toimittaa terveystarkastaja Mika Meriselle (mika.merinen@sosteri.fi).

Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet

- Terveydensuojelulaki 763/1994
- Terveydensuojeluasetus 1280/1994
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimaran-tojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008)

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / TERVEYSVALVONTA

Mika Merinen
terveystarkastaja

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 19.3.2021 § 5

Tästä klikkaamalla avautuu Juvan kunnan uimarantaluettelo 2021 (pdf, 116kt)