• Päätös julkaistu 23.03.2020
  • Kuulutus

Juvan yleiset uimarannat uimakaudella 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) 4 § 1 mom mukaisesti Juvan kunnan uimarantaluettelo on uimakaudella 2020 seuraava:
- Jukajärven uimaranta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) 4 § 1 mom mukaisesti Juvan kunnan uimarantaluettelo on uimakaudella 2020 seuraava:
- Karihiekan uimaranta
- Hatsolan uimaranta
- Siikakosken uimaranta
- Tuhkalan uimaranta

Tämä uimarantaluettelo asetetaan yleisön nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle.
Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia tai huomautuksia tästä uimarantaluettelosta 8.5.2020 mennessä.
Ehdotukset ja huomautukset tulee toimittaa terveystarkastaja Mika Meriselle (mika.merinen(at)sosteri.fi).

Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet
- Terveydensuojelulaki 763/1994
- Terveyssuojeluasetus 1280/1994
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008).

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / TERVEYSVALVONTA

Mika Merinen
terveystarkastaja

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 17.3.2020 § 5

Uimarantaluettelo 2020 on luettavissa tästä (pdf, koko 326 kB)