• Päätös julkaistu 13.07.2020
  • Kuulutus

Keskustan kehittämisen projektipäällikkö

YLEISTÄ JUVASTA

Juva on noin 6 200 asukkaan vireä kunta, joka omaa lisäksi yli 1 500 kesäasukasta. Juva on vilkkaan 5-tien varrella ja kehittyy entisestään paranevan valtatieyhteyden ansiosta. Juvan kunnan alueella on laaja ja monipuolinen palvelutarjonta, joka luo paikkakunnalla hyvät puitteet mukavaan asumiseen ja vapaa-ajanviettoon.

Teemme parhaamme mukaan töitä, jotta kaikilla henkilökunnassamme on hyvä ja viihtyisä olo.  Logistiikka-asiantuntijan työ kuuluu elinkeinoyksikön alaisuuteen ja jossa on innostunut & aktiivinen työyhteisö.

TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS

Kyseessä on Juvan kunnan 24 kuukautta kestävä hanke, joka on mahdollisesti saamassa päärahoituksen Etelä-Savon maakuntaliitolta. Hanketta hallinnoi Juvan kunta ja työn sijoittumispaikka on Juva. Työpaikka on siten tässä vaiheessa ehdollinen. Jos hakemus hyväksytään, niin hanke alkaa 1.9.2020.

Niin juvalaiset yritykset kuin kuluttajat kokevat syvää huolestumista Juvan keskustan tyhjien liiketilojen lisääntymisestä, palvelujen ja viihtyvyyden vähentymisestä. Siksi kunta, 40 alueen yrittäjää ja keskustan kehittämisessä mukana oleva Juvantie ry ovat lähteneet yhdessä viemään eteenpäin ponnisteluja saadakseen keskusta takaisin elinvoimaisemmaksi. Näiden syiden takia päätettiin perustaa hanke, jonka tavoitteena on selvittää kuinka em. tavoitteita saavutettaisiin. Lisätietoa hankkeesta saa parhaiten hankesuunnitelman kautta, joka voidaan toimittaa erikseen sähköpostitse hakijan pyynnöstä (pyyntö osoitteesta mika.karki@juva.fi).

Työ vaatii organisointikykyistä, innostavaa ja aktiivista toimintatapaa, koska hankkeessa on mukana mittava määrä juvalaisia yrittäjiä. Hankkeessa selvitetään ja kokeillaan, millaisia uudenlaisia keinoja voitaisiin käyttää keskustan kehittämiseksi. Sen takia työ vaatii liikkumista laaja-alaisesti ympäri Suomea ja mahdollisesti myös ulkomailla. Siten oma auto on välttämätön kotimaassa liikkuessa. Myös erilaisten asiakas- ja yleisötilaisuuksien sekä tapahtumien järjestely kuuluu toimenkuvaan. Katsomme eduksi EU-hankkeissa toimimista.

Arvostamme tehtävään soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi alaan soveltuva amk/yamk-tradenomi.

Tehtävän onnistuminen vaatii positiivisen elämänasenteen, sinnikkyyttä, aktiivisen ja joustavan työotteen, hyvät vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä asiakaspalvelukokemusta.

Toivomme, että Kuntarekry.fi:n kautta tehtävän hakemuksen lisäksi laitat liitteeksi vapaamuotoisen hakemustekstin ansioluetteloineen.

Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.9.2020, jos hanke saa päärahoituksen Etelä-Savon maakuntaliitolta
Palkkaus: 3.200 euroa / kk
Haku päättyy 31.7.2020 klo 16.

Lisätietoja:

Vuosiloman takia soittopyynnöllä sähköpostin kautta tai email-kyselynä osoitteeseen mika.karki@juva.fi