• Päätös julkaistu 09.12.2020
 • Kuulutus

Kokouskutsu Juvan kunnanvaltuuston kokoukseen 14.12.2020

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 14. joulukuuta 2020 klo 15.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen järjestäytyminen
 2. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
 3. Juvan kunnan hallintosäännön uudistaminen vuonna 2021
 4. Ympäristölautakunnan valitseminen
 5. Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2021
 6. Kokousajat keväällä 2021
 7. Kuosmalan koulun myynti
 8. Poistosuunnitelman perusteet
 9. Investointimäärärahan uudelleen kohdentaminen
 10. Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 hyväksyminen

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 17.12.2020
klo 12.00 - 15.00.

Koronarajoituksista johtuen yleisön läsnäolo kokouksessa on rajattu enintään 10 henkeen. Kokousta seuraamaan haluavan tulee ilmoittautua kunnanviraston neuvontaan puh. 040 755 1100 tai juva.kunta(at)juva.fi 14.12.2020 klo 14.30 mennessä.

Juvalla 9.12.2020
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja