• Päätös julkaistu 20.10.2020
  • Kuulutus

Kotijärven yleiskaavamuutos lainvoimainen

KUULUTUS

Juvan kunnanvaltuuston päätös 7.9.2020 § 30, joka koskee Kotijärven yleiskaavamuutosta, on saanut lainvoiman.

Juvalla 20.10.2020
JUVAN KUNNANHALLITUS