• Päätös julkaistu 20.01.2020
  • Kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Tausta
Merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittäminen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020-2020 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoiton seurantakäsikijra 2020-2026.

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.-20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin>Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta.tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. 
Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely.keskus.fi
Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela, puh. 0295 022 947, janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen, puh. 0295 022 921, pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Voit lukea kuulutuksen kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä (pdf, koko 498 kB)