• Päätös julkaistu 12.05.2021
  • Kuulutus

Kuulutus äänestysajoista ja -paikoista

KUULUTUS

Kuntavaalit toimitetaan Juvan kunnassa äänestysalueittain sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021 klo 9 – 20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

001   Kirkonkylän äänestysalue, Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
002   Männynmäen äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka Juvalla on Juvan kunnanvirasto, osoite Juvantie 13.

Ennakkoäänestys kuntavaalissa toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:

keskiviikkko 26.5.2021 klo 9 - 16
torstai 27.5.2021 klo 9 - 16
perjantai 28.5.2021 klo 9 - 16
maanantai 31.5.2021 klo 9 - 16
tiistai 1.6.2021 klo 9 - 16
keskiviikko 2.6.2021 klo 9 - 18
torstai 3.6.2021 klo 9 - 18
perjantai 4.6.2021 klo 9 - 18
lauantai 5.6.2021 klo 10 - 14
sunnuntai 6.6.2021 klo 10 - 14
maanantai 7.6.2021 klo 9 - 18
tiistai 8.6.2021 klo 9 - 18

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Ennakkoäänestyksestä tiedotetaan laitoksissa niissä julkaistavissa kuulutuksissa mainittuina aikoina.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä klo 9 – 20 sen mukaan kuin siitä ilmoitetaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnalle, os. Juvan kunnanvirasto, keskusvaalilautakunta, Juvantie 13, 51900 Juva tai puhelimitse virka-aikana, puh. 040 7551 100 / keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä.

Koronatilanteesta johtuen on noudatettava THL:n suosituksia; asiointi vain terveenä, käytettävä maskeja ja huolehdittava käsihygieniasta.

Juvalla 12. päivänä toukokuuta 2021

JUVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA