• Päätös julkaistu 20.12.2021
  • Kuulutus

Kuulutus aluevaaleista 2022

Aluevaalit toimitetaan Juvan kunnassa äänestysalueittain sunnuntaina 23.1.2022 klo 9 - 20 seuraavissa äänestyspaikoissa:
001 Kirkonkylän äänestysalue, Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
002 Männynmäen äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Juvalla toimii Juvan kunnanvirasto, osoite Juvantie 13.

Ennakkoäänestys aluevaaleissa toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:

keskiviikko 12.1.2022 klo 9 - 18
torstai 13.1.2022 klo 9 - 18
perjantai 14.1.2022 klo 9 - 18
lauantai 15.1.2022 klo 10 - 14
sunnuntai 16.1.2022 klo 10 - 14
maanantai 17.1.2022 klo 9 - 18
tiistai 18.1.2022 klo 9 - 18

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Ennakkoäänestyksestä tiedotetaan laitoksissa niissä julkaistavissa kuulutuksissa mainittuina aikoina.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä klo 9 - 20 sen mukaan kuin siitä ilmoitetaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle, os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva tai puhelimitse virka-aikana, puh. 040 7551 100 / keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä.

Juvalla 16.11.2021
JUVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA