• Päätös julkaistu 07.12.2020
  • Kuulutus

Kuulutus eläinsuojaa koskevasta ilmoituksesta, Farmila Oy

Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on jätetty seuraava eläinsuojan toimintaa koskeva ilmoitus:

Ilmoittaja: Farmila Oy
Tila: Kiinteistö Kurikkaselkä 178-414-1-31 Putkenniementiellä Vuorenmaassa
Toiminta / Hanke: Munituskanalan toiminnan muuttaminen; virikehäkkikanala muutetaan kerroslattiakanalaksi ja samalla lintumäärä pienenee

Tilalla on nyt 43 008-paikkainen virikehäkkikanala, jossa tuotetaan kananmunia. Kanala muutetaan kerroslattiakanalaksi ja kanamäärä laskee ollen enintään 32 000 kpl. Munat kerätään päivittäin koneellisesti ja siirretään trukkilavoille varastoon. Rekka noutaa tilalta munia kerran viikossa toimitettavaksi pakkaamolle.

Lantaa poistetaan kanahallista kolmesti viikossa mattokuljettimilla. Kerätty lanta varastoidaan katettuun lantalaan, tilan käytössä on kolme lantalaa. Osa lannasta kuljetetaan Turakkalaan biokaasulaitokselle.              

Ilmoitusasiakirjat, joista ilmenevät tarkemmin sijaintitiedot, toiminta, rakenteet sekä mahdolliset ympäristövaikutukset, pidetään kuulutusaikana nähtävillä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä, käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva. Ympäristölautakunta tekee ilmoituksen johdosta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun päätöksen

Lisätietoja ymp.sihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen ilmoituksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, myös rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kuulutusaikana osoitteeseen:
Postiosoite: Juvan kunta, ympäristölautakunta, PL 28, 51901 Juva.
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Kuulutusaika on 8.12.2020 – 6.1.2021

JUVAN KUNTA