• Päätös julkaistu 02.07.2020
  • Kuulutus

Kuulutus Kotijärven yleiskaavamuutoksen ehdotuksesta

KUULUTUS

Juvan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.6.2020 § 137 asettaa Kotijärven yleiskaavamuutoksen ehdotusaineiston julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti 30 vrk ajaksi ja pyytää lausunnot eri viranomaistahoilta (MRA 20 §).

Yleiskaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat nähtävillä Juvan kunnanvirastolla ajalla 2.7. - 3.8.2020 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitus- ja mittaustoimen ilmoitustaululla III krs ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.juva.fi/kaavoitus-ja-tontit/ajankohtaista.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.8.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Juvan kunnanhallitus
PL 28, (Juvantie 13)
51901 Juva

Lisätietoja antavat:

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209, sähköposti: vesa.kankkunen@juva.fi
Kaavoitusinsinööri Miia Blom puh. 044 417 5849, sähköposti: miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi

Juvalla 2.7.2020

JUVAN KUNNANHALLITUS