• Päätös julkaistu 28.05.2020
  • Kuulutus

Kuulutus Kotijärven yleiskaavamuutoksesta

KUULUTUS

Juvan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 § 101 asettaa Kotijärven yleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosaineiston julkisesti nähtäville MRL 62 § ja 63 § sekä MRA 30 § mukaisesti 14 vrk ajaksi.

Samanaikaisesti luonnoksen nähtävillä ollessa pyydetään lausunnot eri viranomaistahoilta.

Yleiskaavan muutosluonnoksen asiakirjat ja oheismateriaali ovat nähtävillä Juvan kunnanvirastolla ajalla 28.5.2020 - 11.6.2020 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitus- ja mittaustoimen ilmoitustaululla III krs ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.juva.fi/kaavoitus-ja-tontit-1.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.6.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Juvan kunnanhallitus
PL 28, (Juvantie 13)
51901 Juva

Lisätietoja antavat:
Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209, sähköposti: vesa.kankkunen@juva.fi
Kaavoitusinsinööri Miia Blom puh. 044 417 5849, sähköposti: miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi

Juva 28.5.2020

JUVAN KUNNANHALLITUS