• Päätös julkaistu 10.02.2021
  • Kuulutus

Kuulutus kuntavaaleissa valittavista valtuutetuista ja vaaliasiakirjojen toimittamisesta

KUNTAVAALIT 2021

Valittavien valtuutettujen lukumäärä
Juvan kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen
Puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokashakemus ja hakemus ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus yhteislistasta ja vaaliliitosta niihin liittyvine asiakirjoineen tulee antaa kunnan keskusvaalilautakunnalle (VaaliL 152-156 §:t).

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on jätettävä ehdokashakemus liitteineen Juvan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen
klo 16.

Ehdokashakemuksia sekä ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista otetaan vastaan Juvan kunnanvirastolla maanantaina 8.3.2021 klo 13-15 ja tiistaina 9.3.2021 klo 14-16 hallintosihteerin huoneessa nro 102.

Muut vaalilaissa kuntavaaleissa säädetyt, vaaliasiakirjoja täydentävät ilmoitukset ja oikaisut on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 klo 16 mennessä sekä ehdokashakemuksen mahdollinen peruutus viimeistään torstaina 18.3.2021 klo 12 mennessä.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva.

Juvalla 3.2.2021

JUVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA