• Päätös julkaistu 03.12.2020
  • Kuulutus

Kuulutus maa-ainelupahakemuksesta, Kettula, Juva

Ympäristösihteerille on jätetty seuraava Juvalle sijoittuva maa-aineslupahakemus:

Hakija: Yksityishenkilö
Kylä, tila: Juva, Kettula, Mäensyrjä 2:37 -tila Kirstanmäentien läheisyydessä
Toimenpide: Kalliokiviaineksen ottamisen laajentaminen vanhalla toiminta-alueella.

Paikka on jo kymmeniä vuosia käytössä ollut maa-ainesten ottamisalue. Kyseessä on pienehkö kalliokiven ottamisalueen laajennus. Kiviaineksen ottomääräksi haetaan nyt 39 600 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi 10 vuotta.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisena tai sähköisesti; osoitteet alla.

Kuulutusaika on 3.12.2020 – 4.1.2021.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristösihteeri, PL 28, 51901 Juva.
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi.
Telefax: 015 651 601

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Juvan kunnan kunnanviraston asiointipisteessä. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva, 1. kerros.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

JUVAN KUNTA