• Päätös julkaistu 26.03.2024
  • Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisen luvan myöntämisestä kiinteistölle Kirstanmäki

Asia:
Maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan myöntäminen kiinteistölle Kirstanmäki (178–416–0002–0038).

Hakija: Yksityinen hakija

Päätöksen yksilöinti ja keskeinen sisältö:
YMPLTK 14.03.2024 § 6 Maa-aineslupa - Kirstanmäki.

Päätös koskee maa-ainesluvan myöntämistä soranottoon Kettulan kylän Kirstanmäki tilalle. Ottomäärä on 45 000 k-m3 ja se on myönnetty 10 vuodeksi.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 26.3.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä:
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 2.4.2024

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 26.3.2024– 2.5.2024 Juvan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku:
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 2.5.2024

Lisätietoja:
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, 0400 135 052, tarja.piikki@juva.fi.

Tästä klikkaamalla voit lukea maa-ainesluvan (pdf, 133 kb) 
ja tästä ottamissuunnitelman (pdf, 806 kb)

Tästä klikkaamalla voit lukea pöytäkirjan otteen 14.3.2024 § 6, (pdf, 77 kb)