• Päätös julkaistu 07.10.2020
  • Kuulutus

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Esko Hotti

Ympäristösihteerille on jätetty seuraava Juvalle sijoittuva maa-aineslupahakemus:
Hakija: Esko Hotti
Kylä, tila: Juva, Sopala, Lumpeinen 1:7 -tila Uitonsalmentien varressa
Toimenpide: Soran ottamisen jatkaminen vanhalla toiminta-alueella.

Paikka on jo kymmeniä vuosia soranoton piirissä ollut alue. Nyt haetaan lupaa pienimuotoiselle soranoton jatkamiselle, mikä tähtää soranoton lopettamiseen ko. paikalla. Soraa ja hiekkaa haetaan otettavaksi 8000 kiintokuutiometriä. Lupa-ajaksi haetaan 10 vuotta. Alue on osoitettu Hietajärven yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi, joka soveltuu maa-ainesottamiseen.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisena tai sähköisesti; osoitteet alla.

Kuulutusaika on 8.10.- 6.11.2020

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristösihteeri, PL 28, 51901 Juva
Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi
Telefax: 015 651 601

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Juvan kunnan kunnanviraston ympäristöosastolla, 3. krs. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825.
Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

JUVAN KUNTA