• Päätös julkaistu 28.10.2021
  • Kuulutus

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Rakennusliike Avikainen Oy

Päätös     
Juvan ympäristölautakunta on tehnyt maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä 21.10.2021 (§ 31).

Maa-aineslupa myönnettiin Rakennusliike Avikainen Oy:lle soran ja hiekan ottamiseen kiinteistöille 178-453-5-38 ja 178-453-14-0 Vehmaan kylällä. Kyseessä on soranoton jatkaminen vanhalla alueella. Lupamäärä 44 700 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

Kuulutuksen julkaisupäivä 28.10.2021

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 4.11.2021.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 28.10. - 7.12.2021 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 7.12.2021.

Lisätiedot
Ymp.sihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825 (tiistai-torstai),
sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi ja
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, puh. 0400 135 052,
sposti: tarja.piikki(at)juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea ympäristölautakunnan päätöksen 21.10.2021 (pdf, 1.45 mB)