• Päätös julkaistu 14.10.2021
  • Kuulutus

Kuulutus melu- ja tärinäilmoitusta koskevasta päätöksestä, Kaivinkone- ja maansiirtourakointi Tapani Heinonen

Päätös      
Juvan kunnan ympäristösihteeri on tehnyt kivimurskauksen melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksensä 13.10.2021 § 15.

Päätös koskee noin kahden viikon kestoista kiviainesmurskausta lokakuun aikana Ollikkalan kylän Lahtela 6:15-tilalla Teivaantien varressa. Kyseessä on Kaivinkone- ja maansiirtourakointi Tapani Heinosen maa-ainesalue.

Kuulutuksen julkaisupäivä
14.10.2021

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 21.10.2021.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 14.10. - 22.11.2021 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.

Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 21.11.2021.

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825 (tiistai-torstai),
sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksen (pdf, 8 kt)