• Päätös julkaistu 18.02.2021
  • Kuulutus

Kuulutus meluilmoituksesta, Mikkelin Urheiluautoilijat ry

ILMOITUS  KUULUTUKSESTA

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen Mikkelin Urheiluautoilijat ry:lle melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta liittyen ralliautojen testaustoimintaan Mikkelin kaupungin, Juvan ja Puumaan kunnan alueella.

Asian diaarinumero on ESAELY/103/2021.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 17.2.-26.3.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalikosta Etelä-Savo.

Linkki kuulutukseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43105381/Kuulutus_paatoksesta_meluilmoitus_17-02-2021.pdf/b991d28e-a457-4f3b-628f-1892f55d1012?t=1613570129416

Linkki päätökseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43105381/Paatos_liitteineen_meluilmoitus-17-02-2021.pdf/7a69bf11-0600-ee5e-602c-f4150d23e791?t=1613570189802