• Päätös julkaistu 30.08.2022
  • Kuulutus

Kuulutus murskauksen melu- ja tärinäilmoituspäätöksestä

Päätös 
Juvan kunnan lupa-ja valvontasihteeri on tehnyt murskauksen melu-ja tärinäilmoituksesta päätöksen 
29.08.2022 § 3. 

Päätös koskee kalliolouhintaa Kaskiin kylän Rantala 4:55 kiinteistön Romusenvuoren maa-ainesalueella. 

Kuulutuksen julkaisu päivä 30.8.2022 

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 6.9.2022. 

Nähtävillä pito 
Kuulutus ja lupapäätös ovat 29.8. -28.9.2022 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla. 
Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva. 

Muutoksenhaku 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa 
valitusosoituksessa. 

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 28.9.2022.
 
Lisätiedot 
Lupa-ja valvontasihteeri 
Tarja Piikki, puh. 0400 135 052, sposti: tarja.piikki(at)juva.fi 
vs. ympäristösihteeri 

Tästä klikkaamalla voit lukea viranhaltijapäätöksen §3/29.8.2022 (pdf, 83 KB)