• Päätös julkaistu 18.04.2024
  • Kuulutus

Kuulutus musiikkitapahtuman melu- ja tärinäilmoituksesta

Päätös
Juvan kunnan lupa- ja valvontasihteeri on tehnyt musiikkitapahtuman melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksen 17.4.2024 § 2.

Päätös koskee Savon pienimmät festivaalit -musiikkitapahtumaa, Juvan Kirkonkylän Juvakampus 20:13 kiinteistöllä pidettävää kertaluontoista ulkoilmakonserttia

Kuulutuksen julkaisupäivä 18.4.2024

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.4.2024.

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävillä pito
Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 18.4.2024-27.5.2024 Juvan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 27.5.2024.

Lisätietoja
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, 0400 135 052, tarja.piikki@juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea lupa- ja valvontasihteerin viranhaltijapäätöksen 17.4.2024 § 2 (pdf, 1.05 MB)