• Päätös julkaistu 22.04.2021
  • Kuulutus

Kuulutus valtuustoon valittavien lukumäärästä ja vaaliasiakirjojen toimittamisesta

KUNTAVAALIT 2021

Valittavien valtuutettujen lukumäärä
Juvan kunnassa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemus liitteineen sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on jätettävä Juvan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 klo 16.

9.3.2021 mennessä jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen.

Keskusvaalilautakunnalle jätettäviä vaaliasiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Meinander Juvan kunnanvirastolla, (osoite Juvantie 13, 51900 Juva) maanantaina 3.5.2021 klo 13 – 16 ja tiistaina 4.5.2021 klo 13 – 16 tai sopimuksen mukaan.

Muut vaalilaissa kuntavaaleissa säädetyt, vaaliasiakirjoja täydentävät ilmoitukset ja oikaisut on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 klo 16 mennessä sekä ehdokashakemusten peruutukset viimeistään perjantaina 14.5.2021 klo 12 mennessä.

Juvalla 22.4.2021

JUVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA