• Päätös julkaistu 07.06.2022
  • Kuulutus

Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta / hakijana Suur-Savon Sähkö Oy

Asia: Sähkökaapeleiden asentaminen Saimaan Siikaveteen ja käyttöoikeus sekä valmistelulupa, Juva ja Mikkeli

Hakija     Suur-Savon Sähkö Oy

Dnro        ISAVI/1965/2022

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.6.-14.7.2022 osoitteessa:

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2166047 mistä ne ovat luettavissa.


Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.