• Päätös julkaistu 02.09.2022
  • Kuulutus

Kuulutus viranhaltijapäätöksestä, kalliolouhinnan melu- ja tärinäilmoitus

Päätös 
Juvan kunnan lupa- ja valvontasihteeri on tehnyt kalliolouhinnan melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksen 1.9.2022 § 4. 
Päätös koskee kalliolouhintaa Härkälän kylän Kallio-Palas 6:15 kiinteistön maa-ainesalueella. 

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.9.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 9.9.2022. 

Nähtävilläpito 
Kuulutus ja lupapäätös ovat 2.9. - 3.10.2022 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla. 
Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvan tie 13, 51900 Juva. 

Muutoksenhaku 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 3.10.2022. 

Lisätiedot 
Ympäristösihteerin sijainen, 
lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, puh. 0400 135 052, sposti: tarja.piikki(at)juva.fi 

Tästä klikkaamalla voit lukea lupa- ja valvontasihteerin viranhaltijapäätöksen § 4/2022, (pdf 1.35 MB)