• Päätös julkaistu 27.01.2020
  • Kuulutus

Kuulutus ympäristötoimen taksoista

Juvan kunnanhallitus on kokouksessaa 20.1.2020 on hyväksynyt Juvan kunnan osalta seuraavat taksat:

- § 18 / RAJUSU-kuntien maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen. Taksa tulee voimaan 1.2.2020 lukien.
- § 19 / Rakennusvalvonnan taksan korotus / Juva. Taksa tulee voimaan 1.3.2020 lukien.

Juvalla 27.1.2020

JUVAN KUNNANHALLITUS