• Päätös julkaistu 18.02.2021
  • Kuulutus

Maa-aineslupahakemus, Juva, Hietajärvi, Kiviharju

KUULUTUS

Juvan kunnan ympäristölautakunnalle on jätetty seuraava maa-aineslupahakemus:

Hakija: Yksityishenkilöt
Kylä, tila: Juva, Hietajärvi, Kiviharju 1:60

Hakemuksen aihe:
Pienimuotoinen soranottamisen jatkaminen vanhalla ottoalueella entisen ottamissuunnitelman mukaisesti.

Lupaa haetaan jatkaa soranottamista vanhalla alueella. Ottamismäärä on 19 000 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi haetaan 5 vuotta.

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun päätöksen.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kuulutusaika on 18.2. - 19.3.2021.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava ympäristölautakunnalle kuulutusaikana alla olevaan posti- tai sähköosoitteeseen.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristölautakunta, PL 28, 51901 Juva.
Sähköosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Juvan kunnanviraston asiointipisteessä, Juvantie 13, 51900 Juva.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

JUVAN KUNTA