• Päätös julkaistu 18.12.2020
  • Kuulutus

Maa-aineslupahakemus, Kreate Oy

Kuulutus

Ympäristösihteerille on jätetty seuraava Juvalle sijoittuva maa-aineslupahakemus:

Hakija: Kreate Oy
Kylä, tila: Juva, Pekurila, Murtomaa 1:98 ja Vehkamäenmetsä 1:36 -tilat VT 5:n työmaalla.
Toimenpide: Pienimuotoinen kalliokiviaineksen ottaminen

Aiottu toimintapaikka on vanhan ja uuden VT 5-tielinjauksen välissä. Kyseessä on pienehkö kalliokiven ottaminen. Kiviaineksen ottomääräksi haetaan 11 200 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi yksi vuosi. Otettavat kiviainekset käytetään käynnissä olevan VT 5:n työmaan tarpeisiin. Alue saatetaan ottamistoiminnan jälkeen metsämaaksi.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisena tai sähköisesti; osoitteet alla.

Kuulutusaika on 18.12.2020 – 18.1.2021

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristösihteeri, PL 28, 51901 Juva.
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi.
Telefax: 015 651 601

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Juvan kunnan kunnanviraston asiointipisteessä. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva, 1. kerros.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

JUVAN KUNTA