• Päätös julkaistu 31.08.2021
  • Kuulutus

Maa-aineslupahakemus, Rakennusliike Avikainen Oy, Juvan Vehmaa

KUULUTUS

Juvan kunnan ympäristölautakunnalle on jätetty seuraava maa-aineslupahakemus:

Hakija: Rakennusliike Avikainen Oy
Kylä, tila: Juva, Vehmaa, Koskelanmonttu 5:38 ja Hannula 14:0.

Hakemuksen aihe:
Hakemus koostuu kahdesta osa-alueesta: jäljellä olevan soran (4 700 kuutiota) ottamisen ja kiviainesten varastoimisen jatkaminen vanhalla ottoalueella sekä ottoalueen laajentaminen vanhasta alueesta kaakon suuntaan. Ottamismäärä on yhteensä 44 700 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi haetaan 10 vuotta. Yleiskaavassa alueella on EO-merkintä: maa-ainesten ottamisalue.

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun päätöksen.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kuulutusaika on 31.8.- 30.9.2021

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava ympäristölautakunnalle kuulutusaikana alla olevaan posti- tai sähköosoitteeseen.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristölautakunta, Juvantie 13, 51900 Juva.
Sähköosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään kuulutusaikana nähtävillä Juvan kunnan verkkosivuilla sekä kunnanviraston asiointipisteessä. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

JUVAN KUNTA

Tästä klikkaamalla pääset lukemaan hakemusasiakirjat (pdf, 5 mB)