• Päätös julkaistu 29.04.2022
  • Kuulutus

Maa-ainesluvan lupa-ajan jatkaminen

Juvan kunnan ympäristölautakunnalle on jätetty seuraava hakemus: maa-ainesluvan lupa-ajan uusiminen

Hakija: Yksityishenkilö
Kiinteistö: Vuorenlampi, kiinteistötunnus 178-448-1-96.

Hakemuksen aihe:

Kyseessä on maa-ainesalue, johon on myönnetty lupa kalliokiviaineksen ottamiseen vuonna 2013. Lupamäärä on 35 000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika on päättymässä 31.5.2023. Toiminta-alueelle on myönnetty myös ympäristölupa kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaukseen. Ympäristölupa on voimassa vuoden 2034 loppuun saakka. Ottamistoimintaa ei ole aloitettu.

Luvanhaltija hakee lautakunnalta maa-ainesluvan voimassaolon muuttamista siten, että se olisi voimassa vuoden 2034 loppuun saakka, kuten ympäristöluvan voimassaolo nyt on.

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun päätöksen.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kuulutusaika on 29.4.- 30.5.2022

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava ympäristölautakunnalle kuulutusaikana alla olevaan posti- tai sähköosoitteeseen.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristölautakunta, Juvantie 13, 51900 Juva.
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Tämä kuulutus ja maa-aineslupapäätös pidetään kuulutusaikana nähtävillä Juvan kunnan verkkosivuilla sekä kunnanviraston asiointipisteessä. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti:pekka.sorjonen(at)juva.fi

JUVAN KUNTA

Tästä klikkaamalla voit lukea ympäristölautakunnan päätöksen 2/2013 (pdf, 300 kt)