• Päätös julkaistu 16.11.2023
  • Kuulutus

Naapureiden kuuleminen Aurinkovoimapuiston rakentamisesta

NAAPUREIDEN KUULEMINEN

Poikkeamis- ja rakennuslupa-asiassa aurinkovoimapuiston rakentamisesta yleiskaavaan merkitylle EOt alueelle.

Ilmatar Solar Development Oy on jättänyt rakennusvalvontaan poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksen aurinkovoimapuiston rakentamiseksi.

Alue on noin 125 ha ja se muodostuu kiinteistöstä:
178-406-8-7 Lemettilänsuo, 178-406-8-4 Huppionsuo, 178-406-1-15 Rumpuaho (osa kiinteistöstä),  178-406-1-135 Salonmaa (osa kiinteistöstä), 178-406-8-5 Suonlaita II (osa kiinteistöstä).

Aurinkovoimapuisto koostuu aurinkopaneeleista, niitä tukevista paneelitelineistä perustuksineen, inverttereístä, muuntamoista ja niitä yhdistävistä maakaapeleista sekä huoltoteistä ja näitä alueita mahdollisesti ympäröivistä suoja-aidoista. Paneelirivien kokonaiskorkeus on perustuksineen ja telineineen maksimissaan 4 metriä maan pinnasta. Mahdollisien suoja-aitojen korkeus on alle 2,5 metriä maan pinnasta, kuitenkin soveltuvat sähköturvallisuusmääräykset huomioiden.

Aurinkovoimala alueelle tulee aurinkopaneeleja yhtensä arviolta noin 170 000 kappaletta, muuntamoja 15 kappaletta, yhteensä 250 m2. Aurinkovoimalan teho on 100 Mwp.

Tuotantoalueelta sähkö siirretään maakaapeleilla Fingridin Visulahti – Huutokoski 110 kV linjaan (alle 1 km alueesta kaakkoon) ja sitä kautta valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Poikkeamista on haettu, koska alue, johon aurinkopuistoalue muodostuu, on Nevajärven yleiskaavassa määritelty EOt alueeksi, joka on turvetuotantoalue sekä osittain M-alueelle.

  • Tämä ilmoitus on nähtävillä Juvan kunnan kotisivuilla sekä myös asiakirjat ovat nähtävillä Juvan kunnanviraston ympäristöosastolla.
  • Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta.  
  • Mahdolliset muistutukset lupahakemusten johdosta tulee toimittaa kirjallisena 1.12.2023 mennessä Juvan kunnan rakennusvalvontaan, Juvantie 13, 51900 Juva.

Tarkempia tietoja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Leo Lindström puh. 040 5769 251 tai tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209.

Juvalla 7.11.2023
Juvan kunnan rakennusvalvonta