• Päätös julkaistu 22.04.2020
  • Kuulutus

Päätöskuulutus, Vaasan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeus, diaarinumero 01553/19/5105

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristösuojelulain / vesilain mukaisessa valitusasiassa.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 22.4.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.4.2020 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.4.2020 nro 200029/3, valitus ympäristölupa-asiassa Ympäristöluvan myöntäminen Ankeleen dolomiittilouhoksen toimintaan, Pieksämäki.

Luvan hakija
SMA Mineral Oy

Kuultuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.4. - 29.5.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 29.5.2020.

Kuulutus linkkeineen löytyy klikkaamalla tästä (pdf, 320 kt)

Kunnan kuulutus on liitetty tähän linkkiin (pdf, 18 kt)