• Päätös julkaistu 07.02.2020
  • Kuulutus

Poikkeamishakemusta koskevan päätöksen julkipanoilmoitus 7.2.2020

Juvan kunnanhallituksen päätös 3.2.2020 § 29.

Kunnanhallitus antaa alla mainitusta poikkeamishakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätöksen antopäivä: 10.2.2020

Poikkeamisluvan hakija: Pertti Savolainen Oy

Rakennuspaikka: Sähkölä 178-420-23-3

Rakennuksen käyttötarkoitus: Toimistotilojen käyttötarkoituksen muuttaminen kahdeksi asuinhuoneistoksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää poikkeamisluvan. Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ajalla 10.2.2020 -10.3.2020 os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva, puh. 040 755 1100.

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelin 029 564 2502
Faksi: 029 564 2501

Valitusaika on 30 päivää.

Tämä ilmoitus on julkipantu Juvan kunnan tietoverkossa 7.2.2020 - 10.3.2020.

__________

Heini Meinander
arkistosihteeri