• Päätös julkaistu 25.10.2021
  • Kuulutus

Poikkeamislupahakemusta koskevan päätöksen julkipanoilmoitus 25.10.2021

Juvan kunnanhallitus 18.10.2021

Kunnanhallitus antaa alla mainitusta poikkeamislupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätöksen antopäivä: 26.10.2021

Poikkeamisluvan hakija: Kiinteistön omistaja
Rakennuspaikka: Kuusikko 178-455-1-36

Rakennuksen käyttötarkoitus: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi.
Kunnanhallitus päätti myöntää poikkeamisluvan. Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ajalla 25.10.2021 - 24.11.2021 os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva, puh. 040 7551 100.

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 564 2502
Faksi: 029 564 2501

Valitusaika: 30 päivää

Tämä ilmoitus on julkipantu Juvan kunnan tietoverkossa 25.10.2021 - 24.11.2021.