• Päätös julkaistu 16.12.2020
  • Kuulutus

Pöytäkirjan 15.12.2020 nähtävänä pitäminen, kasvatus- ja opetuslautakunta

KUULUTUS
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Juvan kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan 15.12.2020 kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään julkisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla 23.12.2020.

JUVAN KUNNAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA