• Päätös julkaistu 10.02.2020
  • Kuulutus

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen, tarkastuslautakunta 5.2.2020

Juvan kunnan tarkastuslautakunnan 5.2.2020 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään julkisesti nähtävänä kunnan tietoverkossa ja Juvan kunnanvirastolla virka-aikana 13.2.2020.

Juvan kunnan tarkastuslautakunta