• Päätös julkaistu 30.01.2020
  • Kuulutus

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen, tekninen lautakunta

KUULUTUS

Juvan kunnan teknisen lautakunnan 29.1.2020 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja Juvan kunnanviraston asiointipisteessä torstaina 6.2.2020 klo 12 - 16.

JUVAN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA