• Päätös julkaistu 13.01.2021
  • Kuulutus

Projektityöntekijän määräaikainen tehtävä nuorisotoimessa

Tehtävän kuvaus

Juvan ja Puumalan kuntien yhteinen nuorisopalvelujen digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke #Dino hakee työtiimiinsä määräaikaista digitaalisen nuorisotyön osaajaa, joka vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta. Etsimme juuri sinua innovatiivinen osaaja, joka osaat kohdata lapset ja nuoret sekä osaat ohjata ja osallistaa nuorisoryhmiä. Toiminnallasi edistät ja kehität nuorten digitaalista osaamista sekä olet viestinnällisesti lahjakas.

Projektityöntekijänä tehtäviisi kuuluu digitaalisen nuorisotyön kehittäminen Juvan ja Puumalan kunnan alueella erilaisissa toimintaympäristöissä. Tehtävässä pääset suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan uudenlaista toimintamallia ja kehittämään alueellista digi-strategiaa.

Työaika on 60 % eli 22,95 h/vko. Työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työsuhteeseen on mahdollista lisätä Juvan nuorisotilaohjaajan työtehtäviä 40 %.

Määräaikaista työsuhdetta jatketaan 1.3.-31.12.2022, mikäli hanke saa jatkorahoituksen. 

Työsopimussuhteisen tehtävän alkaessa työnantajana toimii Juvan kunta, nuorisopalvelut.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. Arvostamme digitaalisen nuorisotyön ja hankehallinnoinnin osaamista, eri työ- ja ohjausmenetelmien hallintaa sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä kuntien välillä liikkumiseen.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

(Mikäli hakeminen Kuntarekryn kautta ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Juvan kunta, Tarja Himanen, PL 28, 51901 JUVA. Kuoreen merkintä: Hakemus. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään käsittelyä varten.)

Työ alkaa: 1.3.2021
Palkkaus: KVTES
Työsuhteen kesto: määräaikainen 1.3.2021 - 28.2.2022
Työn luonne: osa-aikatyö
Haku päättyy: 31.1.2021 klo 23.59

Yhteystiedot: Nuoriso-ohjaaja Tarja Himanen, puh. 040 707 8243, tarja.himanen@juva.fi

Tyänantajakuvaus: 
Juva on vireä ja viihtyisä kunta Etelä-Savossa 5-tien varressa, Järvi-Suomessa. Juvalta löydät puhdasta luontoa, laadukkaat julkiset palvelut ja kattavat kau­palliset palvelut. Monipuoliset harrastus- ja va­paa-ajanpalvelut ovat sinua lähellä. Arki on sujuvaa.
Juvan kunta on työnantajana henkilöstöä arvostava ja kehittymistä tukeva. Työskentelemme sekä yksilön et­tä yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden paranta­miseksi.
Juvan kunta on savuton työpaikka.