• Päätös julkaistu 25.11.2020
  • Kuulutus

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty, kuuleminen

ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Edellisellä kuulemis- ja lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella ministeriö on tehnyt muutoksia 27 alueen rajauksiin. Lisäksi päivitysinventointiin esitetään kuutta uutta aluetta. Vastaavasti kahta aluetta esitetään poistettavaksi inventoinnista.

Ympäristöministeriö järjestää 24.11.–31.12.2020 täydentävän kuulemisen, jossa toivotaan kannanottoja etenkin nyt esitettäviin muutoksiin. Kuulemisen yhteydessä voi kommentoida myös vuonna 2016 kuultavana olleita aineistoja. Kuuleminen on avoin kaikille. Lisäksi ministeriö lähettää erilliset lausuntopyynnöt asianomaisille kunnille sekä muille päivitysinventoinnin kannalta olennaisille toimijoille.

Palautetta toivotaan annettavan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta, mutta kannanottoja voi toimittaa myös suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Tiedotteen voit lukea klikkaamalla tästä (pdf, 131 kb)