• Päätös julkaistu 15.03.2023
  • Kuulutus

Varhaiskasvatuksen opettaja

Tehtävän kuvaus
Haemme kahta (2) varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsopimussuhteisiin tehtäviin Päiväkoti Apilaan ja/tai Päiväkoti Mesikämmeneen.

Tehtävät täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 §:n tai siirtymäsäännöksen 75 §:n mukaan. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa vakituinen tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti toimintakaudelle 2023 - 2024. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES osio G).

Tarjoamme työtä joko Päiväkoti Apilassa (kuusi lapsiryhmää), Martti Talvela -kampuksella, jossa sijaitsee myös yhtenäiskoulu ja lukio tai Päiväkoti Mesikämmenessä (kaksi lapsiryhmää). Arvojamme ovat myönteinen ja kannustava ilmapiiri, onnellinen lapsuus ja turvallisuus. Toimintamme pohjautuu vasuun ja uusimpaan tutkimustietoon. Olemme tottuneita tiimi- ja pienryhmätyöskentelyyn, kehitämme yhteisopettajuutta. Huolehdimme osaamisestamme täydennyskoulutuksin sekä säännöllisesti toteutuvin tiimi- ja kehittämispalaverein. Meillä on kunnossa toiminnan peruselementit, henkilöstöä on enemmän kuin mitoituksen vähimmäismäärä edellyttää, SAK-aika toteutuu ja käytettävissä on useamman veon tuki.

Työnantajaetuihin kuuluu laajempi työterveyshuolto, virkistystoimintaa, E-passi ja uinti- tai kuntosalikäyntejä Vesiliikuntakeskus Sampolassa.

Voit olla kokenut tai valmistuva opettaja. Tehtävässä vastaat lapsiryhmän pedagogiikan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä tiimin kanssa. Edellytämme Sinulta pedagogista työotetta ja valmiutta tiimijohtamiseen. Olet lasta arvostava, vastuullinen, kehitykseen myönteisesti suhtautuva ja vuorovaikutteinen tiiminjäsen, joka omaa riittävän koulutuspohjan.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka on 2617,42 €/kk.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

(Mikäli hakeminen Kuntarekryn kautta ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Juvan kunta, varhaiskasvatus, Juvantie 13, 51900 JUVA. Kuoreen merkintä: Hakemus. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään käsittelyä varten.)

Haku päättyy:  16.4.2023 klo 23.59
Työ alkaa:  1.8.2023 tai sopimuksen mukaan
Työsuhteen kesto:  Vakinainen
Työn luonne:  Kokoaikatyö
Palkkaus:  OVTES
Työavain:  511626

Yhteystiedot:
Kirsi Anttonen, varhaiskasvatusjohtaja, puh. 040 834 1695, kirsi.anttonen@juva.fi tai
Pauliina Jordan, päiväkodinjohtaja, puh. 0400 135 016, pauliina.jordan@juva.fi

Työnantajakuvaus:
Juva on vireä ja viihtyisä kunta Etelä-Savossa 5-tien varressa, Järvi-Suomessa. Juvalta löydät puhdasta luontoa, laadukkaat julkiset palvelut ja kattavat kaupalli­set palvelut. Monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanpal­velut ovat sinua lähellä. Arki on sujuvaa.

Juvan kunta on työnantajana henkilöstöä arvostava ja kehittymistä tukeva. Työskentelemme sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantami­seksi.

Juvan kunta on savuton työpaikka.