• Päätös julkaistu 10.05.2022
  • Kuulutus

Yleistiedoksianto ajoneuvon siirtämisestä varastoon, Lapin ELY-keskus

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lapin ELY-keskus on 10.5.2022 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

Lapin ELY-keskuksen päätös 10.5.2022, LAPELY/2927/2022 ajoneuvon siirrosta Juvan kunnan varastoon sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset.

Ajoneuvon tunnistetiedot: Tumma Audi
A4Avant rekisteritunnus (JV-7920), valmistenumero -, kilvetön.

Päätös on nähtävillä Lapin ELY-keskuksessa, osoite Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta ELY-keskusten verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Ilmoituksen julkaisemisajankohta: 10.5.2022

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: siirtoautot@ely-keskus.fi, tarkastaja Vesa Hämäläinen. 
Yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta, puh. 0295 020 600