• Päätös julkaistu 15.04.2021
  • Kuulutus

Ympäristölupahakemus, Juvan Riistanhoitoyhdistys, Orimäen ampumarata

KUULUTUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Juvan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus:

HAKIJA: 
Juvan Riistanhoitoyhdistys

ALUE: 
Orimäen ampumarata osoitteessa Orimäentie 161, Juva.
Tila on Sepänmäki II, kiinteistötunnus 178-436-11-5

TOIMINTA:
Ampumarata, jossa on ratoja useille luotiaseille sekä haulikon skeet-rata.     

Hakemuksen sisällöstä

Nykytilanne

Kyseessä on olemassa oleva ampumarata, jossa toiminta on aloitettu vuonna 1986. Radalla on mm. terveyskeskuksen kuntainliiton sijoituspaikkalupa sekä Mikkelin lääninhallituksen lupia. Nyt toiminnalle haetaan nykylainsäädännön mukaista ympäristölupaa.

Orimäen rata-alueella on hirvirata, luodikkorata, 2 kpl pistooliratoja, 3 kpl toiminnallisen ammunnan ratoja sekä skeet-rata. Nykyisin ammunta on sallittu arkisin klo 9-19 ja pyhäisin klo 12-19. Touko-elokuussa ammunta on sallittu arkisin klo 9-20 ja pyhäisin klo 12-19.

Hakemuksen pääkohdat

Lupaa haetaan jatkossakin toimia jokseenkin nykyisellä tavalla. Ammunta-aikoihin haetaan selkeyttä ja pientä pidennystä siten, että ammunta sallittaisiin ympärivuotisesti arkisin ja lauantaisin klo 9-20 sekä pyhäisin klo 9-19.

Nykyisin radan kokonaislaukausmäärä on noin 50 000 kpl/vuosi. Tulevaisuudessa laukausmäärän arvioidaan olevan enintään 130 000 laukausta vuodessa.

Hakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen (tekijä HMMT Partners Oy) mukaan radan ampumamelu voi ylittää lievästi melun ohjearvot lähimmillä kiinteistöillä noin kilometrin päässä. Hakemuksessa on esitetty suojavallien pidentämistä ja korottamista kolmella radalla melutasojen alentamiseksi.

Maaperä-, vesistö- ja pohjavesivaikutusten/hankinnan kannalta rata-alue sijaitsee edullisella paikalla. Riskiarvioinnissa radan vaikutukset näihin arvioidaan vähäisiksi. Pintavesivaikutusten osalta Ramboll Oy on tehnyt esiselvityksen, vesinäytetutkimuksen sekä vaikutusarvion.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään kuulutusaikana nähtävillä Juvan kunnan verkkosivuilla sekä kunnanviraston asiointipisteessä. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä (tiistai-torstai), puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi sekä lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikiltä, puh. 0400 135 052, sähköposti: tarja.piikki(at)juva.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä ympäristölautakunnalle kuulutusaikana postitse tai sähköisenä.

Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 15.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivän jälkeen eli 22.4.2021.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristölautakunta, Juvantie 13, 51900 Juva.
Sähköosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Kuulutusaika on 15.4. - 31.5.2021.

Ympäristölupahakemusta ja sen liitteitä pääset lukemaan klikkaamalla alla olevia linkkejä:

Ympäristölupahakemus, Orimäen ampumarata (pdf,4627 kt)

Ympäristölupaselvitys ja meluntorjunnan tarkastelu, liite 8 (pdf, 17235 kt)

Tutkimusyhteenveto, liite 9 (pdf, 2853 kt)

Riskienarviointi, liite 10 (pdf, 360 kt)