• Päätös julkaistu 23.02.2024
  • Kuulutus

Ympäristösihteeri Juvan kunnan ympäristöpalveluihin

Tehtävänkuvaus:
Juvan kunta hakee ympäristösihteeriä vakituiseen virkasuhteeseen.

Ympäristösihteeri hoitaa ympäristönsuojeluun liittyviä monipuolisia tehtäviä. Työskentely perustuu ympäristölainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin. Ympäristösihteerin työhön sisältyy mm.  ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikenne- ja vesiliikennelain sekä näiden nojalla annettujen asetusten kautta ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat lupatehtävät ja valvontavelvoitteet. Työhön liittyy kunnan hallintosäännön mukaiset tehtävät, kuntalaisten neuvontaa, lausuntojen valmistelua ja kunnissa vireillä olevien vesiensuojeluhankkeiden edistämistä ja valvontaa. Osa työtehtävistäsi määräytyy henkilökohtaisen osaamisesi perusteella. Ympäristösuojeluviranomaisena Juvan kunnassa toimii ympäristölautakunta, jossa ympäristösihteeri toimii valmistelijana ja esittelijänä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Työtehtävistä suoriutuminen edellyttää oman vastuualueensa lainsäädännön hallintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää palkkatoiveen. Virassa on 6 kk koeaika. Työ alkaa 15.4.2024 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen tulee ensisijaisesti toimittaa Kuntarekryn kautta 15.3.2024 klo 14:00 mennessä. Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella: Juvan kunta, Juvantie 13, 51900 Juva. Kuoreen merkintä ”ympäristösihteeri”

Työavain:  JUVA-03-1-24
Haku päättyy:  15.3.2024 klo 14:00
Työ alkaa:  15.4.2024 tai sopimuksen mukaan
Työn luonne:  kokoaikatyö, vakinainen
Palkkaus:  TS tai oma toive

Lisätietoja antaa: 
tekninen johtaja Vesa Kankkunen, puh. 0400 136 209

Työnantajakuvaus:
Juva on vireä ja viihtyisä kunta Etelä-Savossa 5-tien varressa, Järvi-Suomessa. Juvalta löydät puhdasta luontoa, laadukkaat julkiset palvelut ja kattavat kaupalliset palvelut. Monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanpalvelut ovat sinua lähellä. Arki on sujuvaa.

Juvan kunta on työnantajana henkilöstöä arvostava ja kehittymistä tukeva. Työskentelemme sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Juvan kunta on savuton työpaikka.