Suoraan sisältöön

Kulttuurin riemua

Kulttuuri tuo ja luo iloa, virkeyttä ja uusia näkökulmia elämäämme. Taide ja kulttuuri tarjoavat elämyksiä ja tuovat ihmiset toistensa luo. Kunnan yhteiset perinteet ja tapahtumat ovat meille tärkeitä. Perinteet sitovat sukupolvet toisiinsa ja luovat nykyisyydelle merkityksen. Taide ja kulttuuri edistävät tutkitusti kaiken ikäisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta.

Juvalla kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää monipuolista kulttuuritoimintaa ja säilyttää kulttuuri yhtenä kunnan vetovoimatekijänä. Etelä-Savon ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019- 2021 ohjaa Juvan kulttuurin ja hyvinvoinnin rajapinnoilla olevaa toimintaa.

Kulttuuripalvelut ylläpitää ja kehittää Pattoin perintötalon ja Partalan museoalueen toimintaa. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat keskeisiä palveluiden tuottajia yhteistyössä kunnan kanssa. Seurakunnan kanssa ylläpidetään paikkakunnan perinteitä toteuttamalla vuosittaisina tapahtumina kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Kulttuuripalveluiden yhtenä painopistealueena on lastenkulttuuri. Juva kuuluu verkostomuotoiseen Lastenkulttuurikeskus Versoon.

Tapahtumia voi seurata tapahtumakalenterista ja uusia tapahtumia voi ilmoittaa klikkaamalla tästä. 

Juvan museoalue

040 868 0519

Kuusisto Johanna

Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori

040 013 6176

johanna.kuusisto(at)juva.fi

Juvan kirjaston ja kulttuuripalveluiden lähiesimies ja toiminnasta vastaaminen.

Pattoin Perintötalo

040 566 9047